Scroll to top
en cs ru
Services EN

Mapping

“In the Czech Republic, we are leaders in the use of unmanned aerial vehicles for aerial photogrammetry, with accurate drone mapping we have had practical experience since 2012 and more than 15 years in classic aircraft. In addition to the orders for the largest research institutions, we have been involved in dozens of unique research projects in the field of cadastre, geodesy, transport infrastructure, agriculture, water management, mining and many other fields. We also have the option of using special sensors such as a hyperspectral camera or laser scanner for the most demanding types of mapping projects. We are active in mapping with drones internationally and our projects have been in places like Mongolia, Romania and Russia. ”

  • Orthophotomaps with GSD from 0.5 to 10 cm in the S-JTSK coordinate system or for example WGS-84
  • point clouds and digital surface or terrain models spatially positioned in the coordinate system
  • Textured 3D models of various buildings and natural formations
  • Vectorization over created ortophotomaps and passportization of large areas
  • Accurate volume computation of inventory assets calculated from up to hundreds of millions of focus points
Ortofotomapa areálu firmy Bonatrans v rozlišení 2 cm/pixel, zakázka pro Bonatrans Mapování masivu Sněžky v rozlišení 3 cm/pixel, zakázka pro KRNAP Mapování drenážních systémů pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Ortofotomapa hřbitova v rozlišení 1 cm/pixel s vektorovou vrstvou pasportizace Bodové mračno skalního masivu v Divoké Šárce, zakázka pro Magistrát hl. města Prahy Digitální výškový model Pražského hradu s vrstevnicemi, zakázka komplexního mapování pražského hradu Texturovaný 3D model zámku v Rosicích u Brna RGB ortofotomapa a termální mozaika dálničního mostu s rozlišením 1 cm/pixel, zakázka pro ŘSD Část digitálního modelu povrchu s výpočtem kubatur skládky, zakázka pro Lafarge Bodové mračno s 200 miliony body jako součást komplexního mapování letiště Brno-Medlánky v rozlišení 3 cm/pixel, zakázka pro Aeroklub Brno-Medlánky Mozaika jedné z budov Zámku v Českém Krumlově v rozlišení 0.2 cm/pixel, zakázka pro Státní hrad a zámek Český Krumlov