Scroll to top
en cs ru
Services CZ

Mapování

„V ČR jsme lídry v použití bezpilotních prostředků pro leteckou fotogrammetrii, s přesným mapováním z dronů máme praktické zkušenosti již od roku 2012 a z klasických letadel více jak 15 let. Kromě zakázek pro největší státní instituce jsme se podíleli na desítkách unikátních výzkumných projektů v oblasti katastru, geodézie, dopravní infrastruktury, zemědělství, vodohospodářství, těžebního průmyslu a v mnoha dalších oborech. Disponujeme také možností využití speciálních senzorů jako je hyperspektrální kamera nebo laserový skener pro nejnáročnější typy mapovacích projektů. Jsme aktivní v mapování s drony v mezinárodním měřítku a naše projekty byly i na místech jako je například Mongolsko, Rumunsko nebo Rusko.“

  • Ortofotomapy s GSD od 0.5 do 10 cm v souřadném systému S-JTSK nebo například WGS-84
  • bodová mračna a digitální modely povrchu nebo terénu prostorově umístěná v souřadném systému
  • Texturované 3D modely nejrůznějších staveb a přírodních útvarů
  • Vektorizace našich vlastních ortofotomap a pasportizace zájmových oblastí
  • Přesné výpočty kubatur pro účely inventur až z několika stovek milionů zaměřených bodů
Ortofotomapa areálu firmy Bonatrans v rozlišení 2 cm/pixel, zakázka pro Bonatrans Mapování masivu Sněžky v rozlišení 3 cm/pixel, zakázka pro KRNAP Mapování drenážních systémů pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Ortofotomapa hřbitova v rozlišení 1 cm/pixel s vektorovou vrstvou pasportizace Bodové mračno skalního masivu v Divoké Šárce, zakázka pro Magistrát hl. města Prahy Digitální výškový model Pražského hradu s vrstevnicemi, zakázka komplexního mapování pražského hradu Texturovaný 3D model zámku v Rosicích u Brna RGB ortofotomapa a termální mozaika dálničního mostu s rozlišením 1 cm/pixel, zakázka pro ŘSD Část digitálního modelu povrchu s výpočtem kubatur skládky, zakázka pro Lafarge Bodové mračno s 200 miliony body jako součást komplexního mapování letiště Brno-Medlánky v rozlišení 3 cm/pixel, zakázka pro Aeroklub Brno-Medlánky Mozaika jedné z budov Zámku v Českém Krumlově v rozlišení 0.2 cm/pixel, zakázka pro Státní hrad a zámek Český Krumlov