Scroll to top
en cs ru

Hlavní přednost

UpVision Defence se zajišťuje komplexní řešení ochrany proti dronům
pro zákazníka. Integrujeme nejlepší dostupné do funkčního celku. Zároveň zaručujeme
integraci s ostatními prvky ochrany Vašeho objektu jako například napojení
do procesů ochranné služba nebo napojení na PCO.

UPLATNĚNÍ

Mezinárodní letiště
Testovací polygony
Automobilový průmysl
Arény a stadiony
VIP objekty
Zásah Policie a Integrovaného záchranného systému
Zdroje vody
Chráněné krajinné oblasti
Národní parky
Chemická výroba
Jaderné elektrárny
Lomy a doly
Koncerty
Hromadné akce pod širým nebem
Věznice a nápravná zařízení
Policejně a vojensky střežené objekty

JAK TO FUNGUJE?

Okolí chráněného objektu je v režimu 24/7 automaticky
monitorováno sensory. Operátor má k dispozici přehledový SW
s mapovým podkladem, kde je znázorněna:

Chráněná oblast

Aktuální poloha dronu

Kompletní historii napadení

Statistiky a vyhodnocení zásahů

Všechny systémy jsou integrovány do jednoho jednoduchého intuitivního
rozhraní, které lze propojit s již existujícími systémy nebo PCO.