Scroll to top
en cs ru
Services CZ

Letecký monitoring

Kromě mapování nabízíme využití dronů především pro technické účely, a to k leteckému monitoringu a provádění leteckých inspekcí v exteriérech i výškových interiérech. K tomu nám slouží kromě rozšířenějších RGB senzorů především velká řada speciálních senzorů pro drony jako například Laserový skener, Hyperspektrální kamera nebo termovizní systém.

Z toho plyne široké spektrum využití našich služeb od precizního zemědělství a kontrol stavu vegetace, přes nejrůznější typy letecký inspekcí jako například pro aktuální stav výškových objektů, identifikace různých závad a poškození v energetice (FVE elektrárny, elektrické vedení, produktovody) nebo ve stavebnictví (tepelné úniky staveb, na střechách, počáteční tvorba podpovrchového poškození mostovek), až po dálkový průzkum v nebezpečných nebo špatně dostupných lokalitách s možností sdílení pohledu v reálném čase například pro IZS nebo využití k monitoringu zvěře, osob nebo pro ochranu perimetru.

ZOBRAZIT VÍCE

Pro inspekce pomocí termovizního systému jsme vytvořili i program ThermoAnalytics, v kterém můžete pohodlně a jednoduše spravovat a prohlížet námi provedené inspekce s možností vyexportovat je do přehledného protokolu o provedené inspekci, včetně identifikace a popisu závad.

ZAVŘÍT