Scroll to top
en cs ru
Services CZ

Mapování

„V ČR jsme lídry v použití bezpilotních prostředků pro leteckou fotogrammetrii, s přesným mapováním z dronů máme praktické zkušenosti již od roku 2012 a z klasických letadel více jak 15 let. Kromě zakázek pro největší státní instituce jsme se podíleli na desítkách unikátních výzkumných projektů v oblasti katastru, geodézie, dopravní infrastruktury, zemědělství, vodohospodářství, těžebního průmyslu a v mnoha dalších oborech. Disponujeme také možností využití speciálních senzorů jako je hyperspektrální kamera nebo laserový skener pro nejnáročnější typy mapovacích projektů. Jsme aktivní v mapování s drony v mezinárodním měřítku a naše projekty byly i na místech jako je například Mongolsko, Rumunsko nebo Rusko.“

  • Ortofotomapy s GSD od 0.5 do 10 cm v souřadném systému S-JTSK nebo například WGS-84
  • bodová mračna a digitální modely povrchu nebo terénu prostorově umístěná v souřadném systému
  • Texturované 3D modely nejrůznějších staveb a přírodních útvarů
  • Vektorizace našich vlastních ortofotomap a pasportizace zájmových oblastí
  • Přesné výpočty kubatur pro účely inventur až z několika stovek milionů zaměřených bodů