Scroll to top
en cs ru
Services CZ

Školení a poradenství

Od počátku naší činnosti se věnujeme komplexní osvětě tohoto dynamického oboru jak na aplikační úrovni, tak i na legislativní úrovni. Rádi předáváme naše zkušenosti prostřednictví přednášek na různých univerzitách, seminářích a konferencích. Máme za sebou spolupráci na různých metodikách a v knihkupectvích můžete najít naše knihy o dronech.

Na základě těchto několikaletých zkušeností nabízíme různé druhy individuálních školení jednotlivců až po velké společnosti.

Mezi nabízené kurzy patří například:

  • Základní kurzy pro začátečníky s drony
  • Teoretická a praktická příprava na zkoušky Úřadu pro civilní letectví
  • Příprava provozní příručky UAS a potřebných dokumentů pro vyřízení Povolení na ÚCL
  • Individuální konzultace a mentoring

ZOBRAZIT VÍCE


Na přání provádíme konzultace Vašich podnikatelských plánů a reálné ověření nasazení těchto technologií pro Vaše účely a ověření jejich potenciálu pro Vás. Takové projekty testování jsme v minulosti prováděli například pro SŽDC, ŘSD, E.ON, ČEZ a další.

Jsme spoluzakladatelé Aliance pro bezpilotní letecký průmysl a jejím prostřednictvím aktivně působíme v celoevropském měřítku na legislativní vývoj.

www.uavaliance.cz

ZAVŘÍT