Scroll to top
en cs ru
Services CZ

Věda a výzkum

Věda a výzkum tvoří podstatnou část našich projektů od založení firmy a nestále testujeme a rozšiřujeme možnosti využití dronů, což přináší unikátní nabídku našich služeb, které mají přesah do nejrůznějších oborů. Aktivně spolupracujeme s téměř všemi českými univerzitami a výzkumnými ústavy a jsme aktivní i v zahraničních výzkumných projektech.

Mezi výčet spousty výzkumných projektů, na kterých jsme se podíleli patří například identifikace drenážních systémů, kterou dlouhodobě provádíme a nabízíme jako službu s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Výstupem je vytvořená společná metodika identifikace drenážních systémů, která je dostupná i v knižní podobě.
Dále jsme například spolupracovali od počátku na výzkumném úkolu identifikace zvěře před sklizní s Mendelovou univerzitou a Výzkumným ústavem zemědělské techniky.

ZOBRAZIT VÍCE

S Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým jsme spolupracovali na spoustě výzkumných úkolů jako například využití dronů pro účely katastrálního mapování nebo pro ověření porovnání metod letecké fotogrammetrie z pilotovaných prostředků a bezpilotních prostředků v Severočeských dolech nebo na projektu sběru dat o železnici pro SŽDC.

Provádíme i testování využití dronů pro specifické potřeby, včetně ověření a porovnání s dostupnými metodami až po vytvoření metodiky jejich nasazení. Takto jsme prováděli výzkumné projekty například pro ŘSD, E.ON, ČEZ Distribuce a další velké společnosti. Pro Hvězdárnu Brno jsme se podíleli na unikátním Fulldome dokumentu o Jižní Moravě s leteckými záběry v projekci na kupolovitý strop.

Pracujeme s nejmodernější technikou a senzory, spolupracujeme s mezinárodními partnery v tomto oboru a naše výstupy přesahují naše hranice.

ZAVŘÍT