Scroll to top
en cs ru

Provádíme multispektrální mapování a laserové skenování lesního porostu s výskytem kůrovce


admin - 7. 12. 2020 - 0 comments

Prováděli jsme multispektrální mapování a laserové skenování lesního porostu s výskytem kůrovce v Severních Čechách a to až do soumraku. ? Cílem je monitorovat rozšiřování kůrovcové kalamity pomocí různých metod dálkového průzkumu a její projevy ve všech etapách.

Související příspěvky