Scroll to top
en cs ru
Plánování letů

Plánování letů

Možnost plánování letů
dronů ke schválení předem
nebo přímo v terénu.

Autorizace letů

Autorizace letů

Autorizování letových
plánů leteckými autoritami
v reálném čase v souladu
s U-Space.

Přehled pravidel

Přehled pravidel

Přehled platných pravidel
pro drony a omezení
ve vzdušném prostoru.

Dynamická data

Dynamická data

Vždy aktuální data všech
omezení ve vzdušném
prostoru a aktuálního
provozu v něm.

Geofencing

Geofencing

Vytváření vyhrazených zón
a omezení ve vzdušném prostoru
v reálném čase s upozorněním
pro všechny uživatele.

Česká lokalizace

Česká lokalizace

Technická podpora
a lokalizace v českém
jazyce.

UTM SYSTÉM

Správa vzdušného prostoru

Jednoduchá správa celého
vzdušného prostoru s možností
vytvářet a sdílet dynamická data
se všmi uživateli dronů.

Registrace pilotů

Ukládání všech letů do profilu
uživatele, které mohou sloužit
jako přehledný letový deník.

Autorizace letů

Komunikace s leteckou autoritou
v reálném čase s možností schvalování
jednotlivých naplánovaných letů.

Hodnocení rizik

Jednoduché plánování letů
s ohledem na parametry dronu,
plánovaného letu, konkrétní
lokalitu a platnou legislativu

Zapojení leteckých autorit

Řízení provozu dronů ve vzdušném
prostoru pro zajištění bezpečnosti,
ale i nových scénářů legálního
využití dronů.

Získání dat k letu

Aktuální data včetně meteorologické
předpovědi pro lokalitu s vytvořeným
letovým plánem.

Informování veřejnosti

Jednoduchá přehledná mapa
včetně aktuálních vyznačených
omezení ve vzdušném prostoru
a vysvětlivky sloužící pro všechny
piloty dronů.

Získání aktuálních omezení

Přístup ke vždy aktuálním omezení
ve vzdušném prostoru, včetně
dynamických dat přímo od Řízení
letového provozu.

Od Q2 2018 provozujeme UTM systém pro

VIDEO